MUDr. Nadežda Kunecová, praktický lekár pre dospelých